Skip to main content

How to digitize your paper workflow efficiently?

Too much paper still dominates too many organizations: paper documents need to be signed, arranged in folders, classified, archived for future consultation, etc. 

ACA IT-Solutions, Alfresco Gold Partner, has developed solutions to replace the analog document workflow by a streamlined digital version. We transform the daily paper documents into their digital counterparts and store them in a central repository. We can then access the documents through the Alfresco platform at anytime from anywhere.

Digitizing your paper work makes life easier with:

  • Bulk scanning of your analogue archive
  • Ad hoc processing of incoming mail
  • Enrichment of documents with metadata
  • Extensive search facilities to improve find-ability

During this webinar you will discover how to digitize your paper workflow in a very efficient way and make your document easily accessible.

Presenters: Gerd Theunis, Business Development Manager and Geert Vanheusden, Senior Alfresco Certified Engineer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In veel organisaties vormt het papieren document de kern van hun werking: geordende mappen, handtekenmappen, copies voor de andere vestigingen, een secretaris en archivaris, 

Het kan efficiënter.

ACA heeft oplossingen uitgewerkt die de analoge documentenstroom vervangt door een digitale variant. We transformeren de dagelijkse analoge documenten tot digitale varianten en zorgen voor een centrale plaats waar alle documenten efficiënt geraadpleegd kunnen worden.

Deze oplossing biedt tal van voordelen:

  • scannen in bulk van analoog archief
  • ad hoc verwerken van inkomende post 
  • verrijking van documenten met metadata
  • verhogen van doorzoekbaarheid

Ontdek in dit webinar hoe ACA IT-Solutions uw papierstroom op een efficiënte manier digitaliseert en op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk maakt.

Presenter: Gerd Theunis, Business Development Manager & Geert Vanheusden, Senior Alfresco Certified Engineer

オンライントレーニングへの登録

Sorry, this event has passed, please check the events & webinars listings for details of upcoming events and webinars.

You can also access over 100 webinars available to watch instantly on demand.